fackliganyheter.nu

”Alla borde ha rätt
till en vettig arbetsgivare”

arbetsrätt EU tvingar svenska företag att ta ansvar för oseriösa underentreprenörer. En viktig principfråga, tycker TCO-juristen Samuel Engblom.

Porträtt, jurist, TCO (Foto: Jann Lipka)

Samuel engblom Foto: Jann Lipka

1 Feb 2012

En huvudentreprenör kan ha alla papper i ordning och följa lagar och avtal. Men i sin tur anlita underentreprenörer som i sin tur anlitar underentreprenörer som i sin tur…

Kedjorna kan i vissa branscher göras hur långa som helst och längst ut kan man hitta en immigrant som får 20 kronor i timmen svart och medeltida arbetsvillkor.

Ni minns kanske TV-programmet om Mc Donalds städare eller den svårutredda härva av bolag som var med och byggde Citytunneln i Malmö?

Vänsterpartiets Josefin Brink och Jonas Sjöstedt krävde i måndags att det borde lagstiftas om ett ”solidaransvar” för huvudentreprenörer som tvingar dem att stå för löner och arbetsgivaravgifter om de anlitat underentreprenörer som inte sköter sig.

De hänvisade också till att regler om solidaransvar redan finns våra grannländer.

TCO-juristen Samuel Engblom har länge efterlyst regler som ska förhindra att arbetsgivaransvaret på det här viset kan förskingras. Han har konstaterat att arbetsgivarbegreppet inte är i närheten av samma rättsliga reglering som arbetstagarbegreppet.

Han välkomnar vänsterpartisternas utspel.

– Solidaransvar i entreprenörskedjor är en bra idé. Det är ett problem att företagens fragmentisering i vissa fall kan leda till att arbetsgivaransvaret förskingras, att det upplöses. Det sista bolaget i en kedja kanske inte ens har några tillgångar när arbetstagarna kommer och kräver sin lön.

– Alla borde ha rätt till en vettig arbetsgivare. Och ett sätt att ordna det är att om ett företag drar nytta av att underentreprenörerna är oseriösa så ska det finnas en möjlighet att flytta upp ansvaret och göra företag ansvariga även för underentreprenörens löner och skatter.

Lägger inte det ett orimligt stort ansvar på huvudentreprenören?

Samuel Engblom håller med om att det vore orimligt att automatiskt kräva fullt arbetsgivaransvar av den som anlitar ett annat företag.

– Det måste finnas ett element till. Företaget måste kunna förstå att underentreprenaden är oseriös.

Tänk på Mc Donalds där hamburgerkedjan plötsligt erbjöds samma städning som tidigare men mycket, mycket billigare.

– De borde ha misstänkt att det var orimligt billigt.

Men lösningen på detta arbetsrättsliga dilemma är redan vara på väg, åtminstone delvis.

– Sverige kommer att få en sådan här regel via EU-rätten, berättar Samuel Engblom.

I EU:s sanktionsdirektiv som handlar om arbetsgivare som anställt personer utan arbetstillstånd finns en regel som just säger att huvudentreprenören görs ansvarig om de borde begripit att underentreprenören använt illegal arbetskraft.

– Det är redan utrett i och borde redan ha införts här, men regeringen har sinkat det.

– Från TCO har vi sagt at den regeln borde gälla även för laglig arbetskraft och i princip borde det gälla hela arbetsmarknaden, det är en viktig principfråga.

– Men vi får det steg för steg och nu får vi alla fall in själva principen.

Lars Laurén

Lars Laurén
Reporter
Work+46 (0)70 672 52 59

Senaste Twitter-inlägg:
Laddar...

Nyheter