fackliganyheter.nu

EU får smäll på
fingrarna om strejkrätten

eu Tolv nationella parlament har nu avvisat de föreslagna EU-reglerna om bland annat rätten att strejka. Ett nederlag för kommissionen och en framgång för facket.

 (Foto: Jann Lipka)

Ingemar Hamskär Foto: Jann Lipka

24 Maj 2012

Det omstridda förslaget, kallat Monti II-förordningen, (efter förre kommissionären Mario Monti, som nu leder Italiens teknokratregering) och som ska förtydliga hur den grundläggande rätten att vidta kollektiva stridsåtgärder stämmer överens med företagens friheter inom Unionen.

Men att reglera strejkrätten på EU-nivå är oförenligt med subsidiaritetsprincipen (att beslut ska fattas på lägsta ändamålsenliga nivå; i det här fallet nationell nivå), hävdar de svenska facken, arbetsgivarna och en enig svensk riksdag.

Sveriges riksdag beslöt att skicka ett så kallat motiverat yttrande till EU-kommissionen om att förslaget till EU-reglering av strejkrätten strider mot subsidiaritetsprincipen. Nu har riksdagen fått sällskap av elva andra parlament, vilket därmed uppfyller kvoten för att kommissionen ska tvingas tänka om.

– Att så många parlament avvisat förslaget är en smäll på fingrarna för EU-kommissionen, kommenterar TCO:s seniorjurist Ingemar Hamskär.

– En viktig markering av att strejkrätten inte är en sak som EU ska reglera.

– Sedan är det en annan sak att man kan fråga sig om subsidiaritetsprincipen i Lissabonfördraget verkligen ger de nationella parlamenten tillräckligt stort inflytande, tillägger Ingemar Hamskär.

EU-kommissionen måste nu överväga om man ska behålla, förkasta eller ändra sitt förslag.

 

Monti II-förordningen Fakta 

Lars Laurén

Lars Laurén
Reporter
Work+46 (0)70 672 52 59

Senaste Twitter-inlägg:
Laddar...

Nyheter