fackliganyheter.nu

Finansförbundet kritiskt till
de stora bankuppsägningarna

finansförbundet Under sommaren har flera europeiska banker gjort stora uppsägningar av personal. Bankerna pekar på hårdare och dyrare regler men Göran Zettergren, chefsekonom på TCO, tror inte att det är den egentliga orsaken bakom uppsägningarna. I Sverige har anställda på Nordea drabbats.

22 Sep 2011

Efter den senaste ekonomiska krisen har det förts diskussioner om att införa skarpare tillsynsregler för banker. Reglerna ska hindra bankerna från att ta alltför stora risker och därmed mildra framtida kriser.

Baselkommittén, där den svenska riksbankschefen Stefan Ingves är ny ordförande sedan juni i år, har som uppgift att ta fram internationella regler för banker. Från och med 2013 ska de så kallade Basel-III reglerna fasas in på finansmarknaden. Reglerna innebär bland annat att bankerna måste ha en större mängd eget kapital. Redan nu har bankerna reagerat på det annalkande regelskiftet och bestämt sig för att minska personalstyrkan, då man menar att reglerna gör verksamheten dyrare.

Flera av europas största banker har under sommaren meddelat att det kommer att skära ned på personal. Mest personal sägs upp på HSBC och brittiska Lloyds men även brittiska Barclays och de schweiziska bankerna USB och Credit Suisse säger upp stora personalgrupper.

I Sverige har Nordea meddelat att de kommer att minska sin personalstyrka med 500 - 650 personer. Lika många bankanställda får sluta i Danmark, respektive i Finland. I Norge sägs 200-300 personer upp.  

De fackliga organisationerna i Norden är kritiska till att de anställda får betala priset för bankens eventuella ökade kostnader. I Danmark har facket till och med hotat med att stämma Nordea. Finansförbundet i Sverige ställer frågor kring vem som egentligen ska betala för de ökade kostnaderna.

– Det är väldigt olyckligt att inte se över vilket ansvar ägarna har i det här, menar Lillemor Smedenvall, ordförande i Finansförbundet.

Än så länge har ingen tvingats sluta, men reduceringen av personal ska vara klar under nästa år. Det betyder att det troligtvis inte bara kommer att handla om naturliga avgångar.

– Det kom som en kalldusch att de ska reducera personalstyrkan så snabbt. Alla medlemmar på Nordea riskerar att beröras på ett eller annat sätt, säger hon.

En trängre organisation kan även innebära en ökad arbetsbörda för den personal som är kvar. Dessutom, menar Lillemor Smedenvall, att det kan gå ut över servicen till kunderna.

Kan det bli så att fler banker kommer att säga upp personal?
– Det är inte osannolikt, det finns en följa-john-logik i det här, säger Lillemor Smedenvall.

Reglerna som bankerna hänvisar till har alltså ännu inte trätt i kraft. Göran Zettergren, chefsekonom på TCO, är skeptisk till att reglerna är det egentliga skälet till bankernas aviserade personalminskning.

– Det är inte troligt att Baselreglerna, ens när de är genomförda, kommer att innebära ett behov av att minska personalen, säger han.

Han menar att delvis betyder de nya reglerna en minskning av bankernas risker. När riskerna minskar, minskar också avkastningskraven, med andra ord så behöver Basel-III reglerna inte innebära kostnadsökningar för bankerna.

– Banker kan i dessa tider ha andra skäl till att vilja dra ned kostnaderna, säger han.

Läs också TCO-tidningens tidigare artikel om bankuppsägningarna.

Sanna Jansson

Sanna Jansson
vikarie
Work08-782 92 16

Senaste Twitter-inlägg:
Laddar...

Nyheter