fackliganyheter.nu

Förhandlingarna mellan
Vision och SKL fortsätter

avtal 2012 LO-förbundet Kommunal har tecknat nytt avtal för 350 000 kommunanställda. Men förhandlingarna mellan Vision och SKL fortsätter i dag, onsdag, och sannolikt även torsdag och fredag.

2 Maj 2012

Avtalet mellan SKL och Vision löpte ut den 30 april. Låsningen i de ännu pågående förhandlingarna handlar bland annat om arbetsgivarnas krav på ett sifferlöst avtal.

Vision anser att man inte har fått gehör för sina krav på hur medlemmarna ska ges inflytande över lön och löneutveckling. 

Visions ordförande Annika Strandhäll har också, i en intervju med Sveriges Radio, betonat att man vill få ut något som ger ökad jämställdhet.

– En fråga som är oerhört viktig för oss är att ta någon form av steg när det gäller de strukturella löneskillnaderna, alltså skillnader i lönenivå mellan mans- och kvinnodominerade sektorer.

– Vi har haft ett tydligt yrkande på den punkten och känner att vi inte har hittat varandra. Vi behöver ha något på plats där.

SKL vill inte ge mer än 2,6 procent framgår det av samma inslag. Ordföranden i SKL:s förhandlingsdelegation Ingela Gardner Sundström säger i samma radioinslag.

– Vi har utgångspunkten att förhålla oss till industrimärket eftersom man är överens i förhandlingsordningen att det ska vara riktgivande för alla avtal, säger hon.

Sifferlöst är stötesten i Visions förhandlingar med SKL (TCO-tidningen den 24 april)

Visions avtalskrav

SKL:s Ingela Gardner Sundström bloggar om avtalsrörelsen

Annika Strandhäll bloggar om avtalsrörelsen

SR:s radioinslag den 28 april

Tidningen Vision skriver om avtalsläget (kl 10.54)

Lennart Frykskog

Lennart Frykskog
t f chefredaktör och ansvarig utgivare
Work+46 (0)70 668 91 64

Senaste Twitter-inlägg:
Laddar...

Kommentarer

Inga nya besked från förhandlarna ännu, fredagen (den 4 maj). Avtal eller fortsatt låsning? Svar ges inom kort.

Lennart Frykskog
4 Maj 2012

Nyheter