fackliganyheter.nu
(Foto: Jonas Ekströmer /SCANPIX)

Hög ljudnivå och trängsel är vardag i vissa kontorslandskap. Foto: Jonas Ekströmer /SCANPIX

Forskare sätter kontorslandskap
under luppen

arbetsmiljö Smidigare informationsflöde mellan kollegorna, till priset av en bullrigare miljö. Mer flexibelt, men samtidigt en ökad social kontroll. Det finns många åsikter om kontorslandskapen och nu ska ett nytt forskningsprojekt ge svar på hur vi egentligen påverkas av hur kontoret är ordnat.

29 Feb 2012

På Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet genomförs under våren en studie där man ska undersöka hur olika kontorstyper påverkar saker som stress, hälsa och arbetstrivsel. På olika arbetsplatser, med varierande kontorslösningar, kommer man med hjälp av enkäter och tester som undersöker arbetsminne och uppmärksamhetsförmåga få svar på hur kontorsmiljön påverkar de som jobbar där.

Projektet, som leds av professor Hugo Westerlund och finansieras av AFA Försäkring, ska även fokusera på hur produktiviteten påverkas av kontorets utformning och vilka utmaningar det utgör för ledarskapet på en arbetsplats.

det finns flera farhågor med kontorslandskap. Många tror att det är bullrigare, trängre och mer fabrikslikt. En ständig bevakning från chefer och medarbetare ses också som något negativt med kontorslandskapen liksom att olika åsikter om ljus och temperatur kan leda till konflikter.

Hugo Westerlund menar att en del av de åsikter folk i allmänhet har om kontorslandskap kan bygga på en förlegad bild av så kallade ”slavhav”.

– De första kontorslandskapen var verkligen förfärliga. Ett hav av maskinskriverskor kunde sitta i samma rum och längst fram satt chefen och övervakade arbetet. Moderna kontorslandskap kan ha avskiljande skärmar, ljudabsorberande plattor och gott om extrarum där man kan få lugn och ro, säger han.

För sida vid sida med farhågorna finns det också många som ser klara fördelar med kontorslandskap. De kräver mindre yta och har en större flexibilitet där man lätt kan lägga till och ta bort platser. De sänder också en signal att man är ett modernt företag som är med i tiden. Öppna kontorslösningar underlättar också informella möten där man lätt kan fråga en kollega om något utan att behöva ta sig till dennes kontor.

Enligt Aram Seddigh, doktorand och legitimerad psykolog som arbetar med projektet, finns det en tendens till att företag och organisationer som har möjlighet att välja föredrar kontorslandskap framför egna kontor.

– De väljer att tillämpa öppna kontorslandskap framför egna rum, trots att de inte har särskilt mycket vetenskapligt underlag för vilken kontorstyp de ska välja. Det finns många teorier och diskussioner kring det här området och det är väldigt kul att vi nu har möjlighet att studera det, säger han till Stressforskningsinstitutets hemsida.

Studien är den hittills största av sitt slag och till skillnad från majoriteten av studier skiljer man också på olika typer av kontorslandskap beroende på storlek och andra detaljer i kontorens utformning. Man ska också undersöka hur personligheten påverkar upplevelsen av olika kontorstyper.

Tidigare forskning av Christina Bodin Danielsson, som disputerade vid arkitekturhögskolan vid KTH och som också medverkar i detta projekt, pekar mot att enskilda kontor och så kallade flexkontor har flest fördelar i relation till hälsa och uppskattning av jobbet. På flexkontor har man ingen egen fast plats och det är en kontorslösning som lämpar sig bäst där mycket av arbetet sker utanför kontoret, exempelvis på plats hos kunder.

Projektets yttersta mål är att bidra med kunskap som kan hjälpa arbetsgivare och anställda att avgöra vilken kontorstyp som är mest lämplig för just deras arbetsplats. Man vill också kunna ge råd om hur man på bästa sätt tar tillvara de olika kontorstypernas fördelar och mildrar dess nackdelar.

Anders Calderon
Praktikant
Work+46 (0)8 782 93 04

Senaste Twitter-inlägg:
Laddar...

Kommentarer

Mindre yta som ger större flexibilitet: Låter som ett typiskt arbetsgivarargument. Signal om modernt företag som är med i tiden: Kan väl tyda på motsatsen också. Underlättar informella möten: Kollegorna sitter och skriker till varandra. Jag sitter i ett landskap med 30 kollegor sedan ett år. Ibland pågår fem diskussionsgrupper runt mig. Blir fruktansvärt störd och har ofta huvudvärk, känner att jag presterar klart sämre. Ett djävulens påfund som styrs av plånboken som så mycket annat idag. Jag trodde att landskapens negativa effekter var klarlagda för länge sedan.

Mona Björklund
1 Mars 2012

Nyheter