fackliganyheter.nu
(Foto: Per Lundén)

Det ligger även i industrins intresse att lärarnas löner höjs, menar förhandlingschefen Mathias Åström. Foto: Per Lundén

Lärarna rustar för att
höja sina löner nästa år

avtal 2011 – 2012 Medan avtalsrörelsen inom industrin är på väg att slutföras ligger lärarna i startgroparna för sin lönerörelse. Siktet är inställt på att minska lönegapet gentemot jämförbara grupper, bland annat inom industrin.

1 Dec 2011

Förhandlingschefen på Lärarförbundet, Mathias Åström, följer i likhet med andra fackliga företrädare utvecklingen på industrins område med stort intresse. Det är nu, menar han, som normen alla får förhålla sig till, etableras.

Men det betyder inte att alla tänker följa normen. Lärarförbundet driver sedan i våras en kampanj med budskapet att lärare är felavlönade med minst 10 000 kronor jämfört med privatanställda i yrken med lika lång utbildning. En del av det vill man ta igen i kommande avtalsrörelse.

ett varningstecken är att antalet sökande till lärarutbildningarna i år har sjunkit till 1,2 sökande per plats, menar Mathias Åström.

En grundskolelärare tjänar, enligt aktuell statistik från SCB, i snitt 26 000 kronor per månad.

– Lärarlönerna behöver klättra i strukturen så att yrket blir lönemässigt attraktivt.  Det är ett bekymmer inte bara för skolan, utan för hela samhället, och då menar jag både den konkurrensutsatta sektorn och den kommunala sektorn. Vi riskerar att få tomma platser på utbildningarna och att tappa de bästa, säger Mathias Åström.

Att ta igen 10 000 kronor i ett enda steg vore att förvänta sig för mycket, menar han. Det handlar om ett långsiktigt mål.

Även om lärarna kräver förbättrade relativlöner till sin fördel i år, det vill säga mer än de flesta andra, är utfallet av industrins avtalsrörelse ett riktmärke att förhålla sig till för alla, menar Mathias Åström.

– Vi är väldigt medvetna om betydelsens av ha en sammanhållen och ordnad lönebildning i Sverige.

Lärarnas avtal löper ut den 30 april. Förhandlingarna med Sveriges kommuner och landsting, SKL, påbörjas efter årsskiftet.

Lennart Frykskog

Lennart Frykskog
t f chefredaktör och ansvarig utgivare
Work+46 (0)70 668 91 64

Senaste Twitter-inlägg:
Laddar...

Nyheter