fackliganyheter.nu

Mona Sahlin utmanar åtta män i
kampen om att bli ny ILO-chef

ilo Mona Sahlin får som enda kvinna kämpa mot åtta män om posten som ny chef för FN-organet ILO i Genève. Det står klart sedan ansökningstiden löpte ut i fredags.

 (Foto: Jacky Delorme)

Stark och välmeriterad motkandidat: Guy Ryder. Foto: Jacky Delorme

12 Mar 2012

Den 30 mars kommer de nio kandidaterna att frågas ut av ILO:s styrelse och den 28 maj hålls den avgörande omröstningen. Tillträdet sker när den nuvarande ILO-chefen, chilenaren Juan Somavia, avgår den 30 september i år.

I samband med ansökan har alla kandidater lämnat in sin CV och en personlig vision över hur man vill att ILO ska utvecklas. Mona Sahlin lyfter fram sin mångåriga erfarenhet som minister i Sveriges regering och sin närhet till arbetsmarknadens parter.

– Jag är uppvuxen med trepartssystemet och förståelsen av hur viktig den sociala dialogen är för tillväxt och utveckling. Som minister arbetade jag nära arbetsmarknadens parter och vann deras förtroende, skriver Mona Sahlin.

Hennes vision av ILO sammanfattar hon i tre ord – alla på bokstaven C i den engelska versionen: courageous, competent and credible (modig, kompetent och trovärdig). Hon slår fast att ILO:s arbete för ”decent work” (jobb med anständiga villkor) måste bli mer än ett slagord. Utvecklingen mot allt otryggare jobb kräver en kraftfull nystart från ILO:s sida för att bemötas.

Som ledare för ILO säger sig Mona Sahlin vilja skapa ett öppet klimat och uppmuntra debatt. Hon säger sig också noga vilja granska kostnader och effektivitet i organisationen.

Att Mona Sahlin är den enda kvinnan i startfältet anses tala till hennes fördel. På flera ställen i visionen slår hon också ett slag för jämställdheten, både för samhället i stort och inom organisationen:

– Jämställdhet är smart – inte bara för kvinnor utan för hela samhället – och bidrar till ekonomisk tillväxt, skriver hon.

Ett annat område som Mona Sahlin lyfter fram är migrationen. Hon ser det som ytterst viktigt att ILO bidrar till bättre villkor för de många miljoner migrantarbetarna i världen.

Mona Sahlin är nominerad av den svenska regeringen och fick nyligen stöd av utrikesminister Carl Bildt som skrev på sin blogg:

“Jag är övertygad om att Mona skulle göra ett gott jobb där, och det behövs utan tvekan lite mer dynamik på den posten. Och det skulle ju heller inte skada med en kvinna på en så viktig post i FN-systemet. Det alldeles avgörande argumentet för Mona är dock hennes kompetens och breda erfarenheter.”

Den i fackliga kretsar mest namnkunnige av hennes medtävlare är Guy Ryder, som tidigare var generalsekreterare i världsfacket IFS och dess föregångare FFI. Guy Ryder är i dag chef för den avdelning inom ILO som handhar arbetsvillkor och rättigheter på jobbet. Han arbetade också på ILO mellan 1998 och 2002. Guy Ryder är nominerad av två framstående ledamöter på arbetstagarsidan i ILO:s styrelse.

Övriga sju kandidater, som samtliga är nominerade av sina regeringar, är: Gilles de Robien, Frankrike, Angelino Garzón, Colombia, Ad Melkert, Nederländerna, Jomo Kwame Sundaram, Malaysia, Ibrahim Assane Mayaki, Niger, Assane Diop, Senegal och Charles Dan, Benin.

Omröstningsproceduren den 28 maj sker enligt utslagningsmetoden där den som får minst antal röster slås ut varje gång ända tills en kandidat får mer än hälften av rösterna. ILO:s styrelse består av 56 ledamöter varav hälften representerar regeringarna och 14 vardera kommer från arbetsgivar- och arbetstagarsidan.

Läs mer om kandidaterna här.

Bengt Rolfer

Nyheter