fackliganyheter.nu

Psykisk ohälsa skrämmer inte
chefer med egen erfarenhet

arbetsmiljö Drygt åtta av tio chefer som har egen erfarenhet av anställda med psykisk ohälsa är positiva till att arbeta med folk med psykiska problem igen. Chefer utan den erfarenheten är mer avoga.

19 Apr 2012

Det här framgår av en undersökning som den nationella kampanjen Hjärnkoll har genomfört i samarbete med Novus bland 429 chefer med personalansvar.

Chefer underskattar hur vanlig psykisk ohälsa är i arbetslivet, enligt Hjärnkoll. Mer än varannan chef tror att färre än var tionde anställd utvecklar psykisk ohälsa under loppet av ett yrkesliv.

Det tycks vara en klar underskattning av omfattningen. Enligt Socialstyrelsen så lever en fjärdedel av befolkningen med psykisk ohälsa under någon gång av sin livstid. Av dessa behöver mellan 10 och 15 procent då psykiatrisk behandling.

– Trots att psykisk ohälsa är så vanligt gör arbetsgivare och chefer alldeles för lite för att förebygga den på arbetsplatserna. Att man underskattar hur vanlig ohälsan är förklarar också varför så många chefer står dåligt rustade när deras anställda utvecklar psykisk ohälsa, förklarar Rickard Bracken, projektledare för kampanjen Hjärnkoll.

Chefer med goda kunskaper för att hantera anställdas psykiska ohälsa har bättre attityder än andra. 81 procent av dem säger att psykisk sjukdom är mycket ofarligare än vad de flesta tror.

Chefer med egen erfarenhet av folk med psykisk ohälsa bland anställda är också mer positiva till att samarbeta på nytt med dem. 82 procent säger ja till det.

Bland chefer utan erfarenhet av anställda med psykisk ohälsa är enbart 62 procent till samarbete.

Rutinerna för hur man agerar vid psykisk ohälsa tycks ha brister. Knappt hälften av cheferna säger att man ha rutiner för stödet till anställda. Och drygt hälften av av cheferna säger sig ha goda kunskaper om hur han eller hon ska agera.

Betydligt fler än så, i runda tal åtta av tio, skriver dock gärna under på att det är viktigt att ha såväl goda kunskaper som rutiner för stöd på arbetsplatsen.

– Chefers kunskapsnivå spelar en viktig roll när en anställd utvecklar psykisk ohälsa och då man senare ska tillbaka i arbetet. Att prata mer öppet om psykisk hälsa och ohälsa samt att höja kunskapen får stor betydelse för såväl arbetsgivare som för en av fyra personer i Sverige, säger Rickard Bracken.

Bakom Hjärnkoll står regeringen som 2009 gav uppdraget till myndigheten Handisam att förbättra attityder till personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.

Lennart Frykskog

Lennart Frykskog
t f chefredaktör och ansvarig utgivare
Work+46 (0)70 668 91 64

Senaste Twitter-inlägg:
Laddar...

Nyheter