fackliganyheter.nu

Statistik om jämställdhet
lanseras på nätet

jämställdhet SCB har öppnat ett temaområde om jämställdhet på sin hemsida. På regeringens uppdrag har verket samlat statistik om viktiga jämställdhetsområden och publicerar 200 tabeller som ständigt kan nås via dator eller smarta mobiler.

29 Feb 2012

Statistiska centralbyråns klassiker, den tryckta skriften På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet har nu fått en syster på nätet. Efterfrågan på statistik om jämställdhet ökar hela tiden, säger SCB i samband med lanseringen av det nya temaområdet.
SCB kommer kontinuerligt att uppdatera statistiken som belyser situationen på olika samhällsområden som maktföredelningen i samhället, ekonomiska skillnader och fördelning av arbetet i omsorg och i hemmen, allt sett ur ett könsperspektiv.

På TCO välkomnar man satsningen www.scb.se/jamställdhet och ser det som ett klart lyft för tillgången på jämställdhetsstatistik.
– Det är en väldigt imponerande statistiksamling som SCB har, säger Ulrika Hagström, jämställdhetsutredare på TCO.
– Jag använder den dagligen i mitt arbete. Man kan säga att mitt arbete bygger på statistik i olika former och Sverige är ganska välförsett på de flesta områden.

Ändå finns det förbättringar att göra, enligt Ulrika Hagström. Uppgifter om löner samlas in i ett samarbete mellan SCB och Medlingsinstitutet. Men redovisningen av uppdelningen mellan könen brukar dröja eftersom den kräver en mer komplicerad bearbetning av uppgifterna.

Ulrika Hagström skulle också vilja utöka lönestatistiken så att den inte bara förklarar skillnader mellan kön utan också visar på skillnader i lön när man har samma höga utbildningsnivå fast från olika utbildningar.
– Det jag fortfarande är mest förvånad över är hur väldigt könsuppdelad arbetsmarknaden är. Bara 15 procent av arbetskraften jobbar på en arbetsplats där det finns 40 procent av det andra könet, säger hon.

Carl von Scheele

Senaste Twitter-inlägg:
Laddar...

Nyheter