fackliganyheter.nu

TCO håller kinesiska
facket på tydligt avstånd

kina TCO tänker inte ha några kontakter med ledande företrädare för det kinesiska facket AFCTU. Däremot är det bra att hålla fackliga kontakter på lägre nivå och inom företagen vid liv.

29 Sep 2011

Det här slås fast i en ny rapport som klubbades på TCO-styrelsens senaste sammanträde. Att frågan om relationen till AFCTU ånyo aktualiseras beror delvis på Kinas växande betydelse, ekonomiskt och politiskt. Maktbalansen i världen förskjuts österut.

Men frågan har blivit extra laddad eftersom det kinesiska facket ACFTU i juni erövrade en ordinarie plats i arbetstagargruppen i ILO:s styrelse. Den platsen fick man på Nordens bekostnad, med välsignelse av världsfacket IFS generalsekreterare Sharan Burrow, vilket fortfarande upprör TCO.

Det kan tyckas naturligt att ACFTU med 239 miljoner medlemmar ska ha inflytande i ILO. Men man är ett udda fack, som kontrolleras av den kinesiska staten och kommunistpartiet, vilka aldrig har erkänt de kärnkonventioner om fackliga rättigheter som ILO:s verksamhet vilar på och är självklara för oberoende fackföreningar.

– Detta är allvarligt nog men det stora problemet med ACFTU är att inte ens de offentligt kräver av staten att respektera ILO:s kärnkonventioner, säger TCO:s internationella chef Helena Johansson.

TCO har mot bakgrund av det inga planer på att legitimera ACFTU via officiella kontakter. I rapporten säger man att ACFTU ”inte förändras via kontakter och påtryckningar utifrån – på ledande nivåer.” Nya TCO-ordföranden Eva Nordmark lär därför inte bjuda in eller på bild posera tillsammans med ACFTU-företrädare.

Men TCO stänger inte dörren helT. Kontakter på lägre nivå, bland tjänstemän, kan vara bra för att hålla sig informerad och för att ”eventuellt kunna stärka lokala krafter som drar åt rätt håll.”

Bland TCO-förbunden har främst Unionen ett utbyte med ACFTU-förbund verksamma i svenska företag. Även Lärarförbundet har vissa kontakter med ACFTU-förbund på utbildningsområdet.

TCO:s kallsinniga hållning till ACFTU delas i stort av övriga nordiska fackliga centralorganisationer, men inte alla. Norska LO gör en helt annan bedömning och samarbetar med AFCTU på flera områden. Det finns också en tendens bland flera fack världen över att närma sig AFCTU i takt med att Kinas globala betydelse växer.

Två fack som helt tar avstånd från ACFTU är holländska FNV och AFL-CIO i USA.

Läs mer om Kina:

Klas Eklund om Kinas fack.

Om löneökningar i Kina.

Han Dongfangs syn på facket i Kina.

Om strejken vid Honda 2010.

Ett aktuellt reportage i Dagens Arbete.

 

 

Lennart Frykskog

Lennart Frykskog
t f chefredaktör och ansvarig utgivare
Work+46 (0)70 668 91 64

Senaste Twitter-inlägg:
Laddar...

Nyheter