fackliganyheter.nu
(Foto: Lennart Frykskog)

Foto: Lennart Frykskog

Treårigt avtal för FTF:s medlemmar
Lön sätts lokalt, med individgarantier

avtal 2011 Ett treårigt avtal. Lokal lönebildning. Alla medlemmar garanteras minst hälften av den lokalt avtalade löneutvecklingen. Så ser den nya överenskommelsen för de anställda i försäkringsbranschen ut.

9 Mar 2011

Förhandlingarna har pågått sedan i höstas och tidvis har det kärvat rejält mellan parterna, men under den senaste veckan har optimistiska toner hörts från förhandlarna.

Lönebildningsprocessen flyttas nu ut på lokal nivå, till företagen. Där ska både löneutrymme och formerna för lönesättningen göras upp.

– Det här ger det lokala facket och arbetsgivare möjlighet att förhandla fram ett bra avtal anpassat till hur det ser ut och fungerar på hemmaplan, säger Gert-Ove Andréasson, förhandlingsansvarig ombudsman på FTF.

Den lokala löneprocessen avslutas med att lönerna för samtliga FTF-medlemmar på företaget fastställs i en avslutande förhandling.

– Det här är en jätteviktig del i den nya lönesättningsmodellen. Här kan vi genomföra en kontroll av samtliga FTF-medlemmars löner, att de fått det de är garanterade, men också rätta till löner för dem som har ett dåligt löneläge.

I någon mening är det nya avtalet ”sifferlöst”. De lokala parterna har inga centralt avtalade påslag att utgå ifrån. Men det finns individgarantier. Alla FTF- medlemmar är under en treårsperiod garanterade att få minst 50 procent av den lokalt avtalade löneutvecklingen.

Och kan man inte komma överens om hur lönesättningen ska gå till, finns en Plan B i det nya avtalet. Då kommer siffrorna fram. Utrymmet för löneökningar är då 2,2 procent för 2011, med revisionsdatum från och med den 1 januari i år. Några procentsatser för 2012 och 2013 finns inte. Dessa ska FTF och motparten FAO förhandla inför kommande årsskifte. Lyckas man inte med det kan avtalet sägas upp.

Det stora missnöjet bland FTF:s medlemmar har handlat om att lönesamtalen inte fungerar. Sex av sju upplever att lönen är satt i förväg, innan samtalet äger rum.

”Rätt hanterat blir det slut på att lönerna sätts ensidigt av arbetsgivaren. Det känns skönt", skrev Gert-Ove Andréasson i sin blogg strax efter midnatt på tisdagen.

Lennart Frykskog

Lennart Frykskog
t f chefredaktör och ansvarig utgivare
Work+46 (0)70 668 91 64

Senaste Twitter-inlägg:
Laddar...

Kommentarer

Först kom finanssektorn med ett fyraårigt avtal, nu har även försäkringssektorn ett avtal.

Lennart Frykskog
9 Mars 2011

Nyheter